Osaamisalueet

Compliance

Compliance, eli säädösten ja sääntöjen noudattamista. Varmistamme että asiakkaamme toimii kaikessa liiketoiminnassaan laillisesti ja eettisesti.

Ulkoistukset

Alihankinta on yhä yleistyvämpi keino tehostaa yrityksen toimintaa ja pienentää liiketoimintaan liittyvää riskiä. Varmistamme että alihankinta- ja muut palvelusopimukset ovat ehdoiltaan ja vaikuttavuudeltaan asiakkaamme parhaan edun mukaisia.

Sopimusoikeus

Liiketoiminta perustuu aina sopimuksiin. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen sopimukset ovat laadittu ja vähintään tarkastettu kokeneen juristin toimesta. Sopimusoikeus on vahvinta osaamisaluettamme.

Palveluun kuuluu mm:

 • Yrityskaupat ja yrityksen uudelleenjärjestelyt

 • Kauppasopimukset

 • Jälleenmyynti- ja agentuurisopimukset

 • Työsuhteet

 • Lisenssisopimukset

 • Osakas- ja johtajasopimukset

 • Salassapitosopimukset

 • Rahoitus

 • Ketjusopimukset

 • Alihankinta- ja toimitussopimukset

 • Kansainväliset kauppasopimukset

 • Kuljetus- ja huolintasopimukset

Corporate Advisory

Käsitteenä hyvin laaja, mutta palvelussamme hyvinkin yksityiskohtaisiin juridisiin kysymyksiin pohjautuvaa yhtiöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia. Tähän kuuluu mm. myös Corporate Governance, eli hyvän hallinnon varmistaminen, sekä yhtiössä tapahtuvat isot muutokset.

Teknologia ja ICT

Kaikki liike-elämän sektorit toimivat teknologian kautta. Avustamme asiakkaitamme mm. erilaisissa ICT-hankkeissa ja digitaalisuuden mukanaan tuomissa haastavissa sopimuksissa. Meillä on myös omakohtaista kokemusta laajasta ICT-hankkeesta laajan ohjelmiston tilaajan roolissa.

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus toi tullessaan ison määrän velvollisuuksia yrityksille. Palveluumme kuuluu varmistaa, että yrityksen kaikki toiminnot ja palvelut täyttävät asetukset ja kansallisen lainsäädännön velvoitteet.

Olemme toimineet usean mm. rakennusliikkeen juridisena neuvonantajana. Palveluumme kuuluu: urakkasopimusten ja rs-asiakirjojen laatiminen ja neuvotteleminen, hankintasopimukset ja projektinhallinta, kaavoitus- ja maankäyttöasiat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden perustajaosakkaan vastuukysymykset, rakennusurakan yleinen juridiikka, projektineuvonta ja riitojen ennaltaehkäisy, sekä asunto- ja kiinteistökaupat.​

Rakentaminen ja kiinteistöoikeus
Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
Perhe- ja jäämistöoikeus

Tavoitteemme on, että asiakkaamme välttäisi riidat ja oikeudenkäynnit, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Tarjoamme asiakkaillemme kokeneen lakimiehen ratkaisemaan riitoja, sekä avustamaan oikeudenkäynneissä ja välimiesoikeudessa.

Tarjoamme asiakkaillemme myös perhe- ja jäämistöoikeudellisia palveluja. Tähän kuuluu mm. perukirjat, perinnönjakosuunnittelu ja perinnönjaot, sukupolven vaihdosten suunnittelu ja sukupolven vaihdokset, sekä veroneuvonta.

Kysy lisää osaamisestamme. Tarvittaessa voimme osoittaa referenssejä asiakkaistamme ja tehdyistä töistä.