top of page

Palvelut

Compliance

Compliance, eli säädösten ja sääntöjen noudattamista. Varmistamme että asiakkaamme toimii kaikessa liiketoiminnassaan laillisesti ja eettisesti. Palveluun kuuluu myös hyvinkin yksityiskohtaisiin juridisiin kysymyksiin pohjautuvaa yhtiöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia. Tähän kuuluu mm. myös Corporate Governance, eli hyvän hallinnon varmistaminen, sekä yhtiössä tapahtuvat isot muutokset.

Sopimusoikeus

Liiketoiminta perustuu aina sopimuksiin. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen sopimukset ovat laadittu ja vähintään tarkastettu kokeneen juristin toimesta. Sopimusoikeus on vahvinta osaamisaluettamme.

Palveluun kuuluu mm:

 • Yrityskaupat ja yrityksen uudelleenjärjestelyt

 • Kauppasopimukset

 • Jälleenmyynti- ja agentuurisopimukset

 • Työsuhteet

 • Lisenssisopimukset

 • Osakas- ja johtajasopimukset

 • Salassapitosopimukset

 • Rahoitus

 • Ketjusopimukset

 • Alihankinta- ja toimitussopimukset

 • Kansainväliset kauppasopimukset

 • Kuljetus- ja huolintasopimukset

Työoikeus

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Kiinteistöoikeus

Olemme toimineet usean mm. kiinteistönvälitysketjun ja kiinteistösijoitusyhtiön juridisena neuvonantajana. Palveluumme kuuluu mm. asiakirjojen laatiminen ja neuvotteleminen, hankintasopimukset ja projektinhallinta, kaavoitus- ja maankäyttöasiat, vahingonkorvausoikeudelliset vastuukysymykset,  projektineuvonta ja riitojen ennaltaehkäisy, sekä kiinteistökaupat.​

Teknologia ja ICT

Kaikki liike-elämän sektorit toimivat teknologian kautta. Avustamme asiakkaitamme mm. erilaisissa ICT-hankkeissa ja digitaalisuuden mukanaan tuomissa haastavissa sopimuksissa. Meillä kokemusta laajoista ICT-hankkeista sekä toimittajan että tilaajan oikeudellisena avustajana.

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus toi tullessaan ison määrän velvollisuuksia yrityksille. Palveluumme kuuluu varmistaa, että yrityksen kaikki toiminnot ja palvelut täyttävät asetukset ja kansallisen lainsäädännön velvoitteet.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Perhe- ja jäämistöoikeus

Tarjoamme asiakkaillemme myös perhe- ja jäämistöoikeudellisia palveluja. Tähän kuuluu mm. perukirjat, perinnönjakosuunnittelu ja perinnönjaot, sukupolven vaihdosten suunnittelu ja sukupolven vaihdokset, sekä veroneuvonta.

Tavoitteemme on, että asiakkaamme välttäisi riidat ja oikeudenkäynnit, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Tarjoamme asiakkaillemme kokeneen lakimiehen ratkaisemaan riitoja, sekä avustamaan oikeudenkäynneissä ja välimiesoikeudessa.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page