top of page

Services

04. Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

Oikeudenkäynnit

Joskus riidat eivät selviä sovinnollisesti, jolloin avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ammattitaitoisesti. Pyrimme aina asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, tinkimättä asiakkaamme eduista ja peräänantamalla asenteella.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on yleisesti liike-elämässä käytetty riidanratkaisumenetelmä, jossa riita ratkaistaan tuomioistuimen ulkopuolella. Välimiesmenettelyn suurin etu asiakkaalle on sen nopeus verrattuna normaaliin ja perinteiseen oikeudenkäyntiin. Avustamme asiakkaitamme erityisesti Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisissa välimiesmenettelyissä.

Court Room
bottom of page